بازگشت به جزئیات مقاله بررسی میزان شیوع سینوزیت مگزیلا با منشأ دندانی نزد مریضان مراجعه‌کنندۀ شفاخانۀ ملّی تخصصی ستوماتولوژی کابل در سال 1399 دانلود دانلود PDF