اهداف و زمینه‌ها

دیدگاه

مجلۀ بین‌المللی علوم طبّی غالب، با‌داشتنِ اعضای هیئتِ علمی متبحر و متخصص، می‌خواهد در حوزۀ سلامت و بهداشت در افغانستان و جهان، جای‌گاه ویژه‌یی را به خود اختصاص دهد.

 

رسالت/ مأموریت

مجلۀ بین‌المللی علوم طبّی غالب، رسالت خود می‌داند تا با امکانات در دست‌داشتۀ خود، تلاش‌های هدف‌مندی را در راستای همه‌گانی‌سازیِ یافته‌های پژوهشی در حوزۀ صحت، برای حلِ چالش‌های بهداشتی، در سطح افغانستان و جهان، تلاش نماید.

 

اهداف

هدف عمومی

ترویج فرهنگِ پژوهش، نشر و همه‌گانی‌سازی یافته‌های جدید علمی، در حوزه‌‌های علوم طبی، جهتِ سامان‌بخشیِ ‌مسائل گوناگون کشور و جهان.

 

اهداف اختصاصی

 1. تشویق پژوهش‌گران، برای حلِ مسائل گوناگون بهداشتیِ کشور و جهان از طریق پژوهش؛
 2. ایجادِ فرهنگِ گفت‌و‌گوی علمی به جای نزاع‌ها و مناقشه‌های ناپسند؛
 3. شناساندنِ چهرۀ علمی پوهنتون غالب به جامعه و جهان؛
 4. رساندنِ دانشِ اندیشه‌‌وران کشور به سایر نقاط جهان و برعکس؛
 5. به‌جاآوردنِ حقی‌که جامعه با اعتماد خویش بر پوهنتون غالب دارند؛
 6. بلندبردنِ سطحِ آگاهی آحاد جامعه پیرامون مسائل بهداشتی.

 

ارزش‌های مجلۀ بین‌المللی علمی – پژوهشی علوم طبّی غالب

 1. پای‌بندی به ارزش‌های اسلامی و اعتقادی؛
 2. ارج‌گزاری به عُرف و عنعناتِ همه اقشار کشور و جهان؛
 3. نشر منصفانه و بی‌طرفانۀ دست‌آوردهای علمی – تحقیقی؛
 4. احترام‌گذاشتن به تمام دیدگاه‌های پژوهش‌گران؛
 5. حفظِ استقلالیت در تحقیقات علمی؛
 6. پای‌بندی به حفظ اصول اخلاق در تحقیقات علمی؛
 7. پای‌بندی به حفظ حقوق مؤلف در تحقیقات.

 

حوزۀ فعالیت‌های تخصصی مجلۀ بین‌المللی علمی – پژوهشی علوم طبّی غالب

مجلۀ بین‌المللی علمی – پژوهشی علوم طبّی غالب، به‌گونۀ اختصاصی، این بخش‌ها را پوشش می‌دهد: ۱. صحت عامه؛ ۲. امراض انتانی؛ ۳. جراحی عمومی؛ ۴. دهان و دندان.