پرسش‌های متداول

   ۱. آیا می‌توان چند مقاله به طور هم‌زمان برای نشر به مجله ارسال نمود؟

    خیر. هرگاه نتیجۀ داوری مقاله‌یی که ارسال نموده‌اید مشخص شد، آن‌گاه می‌توانید نسبت به ارسال مقالۀ بعدی خود اقدام کنید

    ۲. آیا می‌توان مقالۀ خود را به چند مجله ارسال نمود؟

    خیر. این خلاف اخلاق در نشر است؛ اگر چنین کاری صورت گیرد، مقالۀ شما نشر نخواهد شد؛ و اگر نشر شده باشد، از آن صلب اعتبار خواهد شد. سپس نام شما در لیست سیاه مجله قرار خواهد گرفت و هیچ مقالۀ دیگری از شما پذیرفته نخواهد شد.

    ۳. آیا لازم است همه نویسنده‌گان مقاله را ارسال نمایند و با دست‌اندرکاران مجله در ارتباط باشند؟

     خیر. نویسندۀ مسؤول، پی‌گیری روندِ ارزیابی تا نشر مقاله را می‌تواند جویا شود.